Fara í efni

Landnám Íslands hófst um 874 og á næstu áratugum og öldum flutti fjöldi fólks til Íslands. Landbúnaður hefur verið stór hluti af lifibrauði Íslendinga allt frá landnámi og byggðist landið að mestu leyti upp þar sem góð ræktunar- og búskaparskilyrði voru til staðar. Íslendingar voru meðal fátækustu þjóða heims á seinni hluta 19. aldar. Landbúnaður er, eins og gefur að skilja, viðkvæmur fyrir sveiflum í náttúrunni og hart árferði af völdum kulda eða náttúruhamfara hafði því oft hungursneyðir í för með sér. Allur þorri fólks bjó í sveitum og bóndabærinn var hornsteinn samfélagsins. 

Lesa meira

Húsdýr

Torfbæir

Torfbær er hús sem er reist úr torfi að mestu eða nær öllu leyti. Torfbæir voru með timburgrind (og/eða steinhleðslum), og voru helsta hústegund á Íslandi frá 9. til 19. aldar. Torfbæir eru því mikilvægur hluti menningararfleifðar Íslendinga og standa til vitnis um lífshætti fyrri tíma. Elsta gerð híbýla hér á landi er svokallað langhús, sem hafði einar eða tvennar dyr nærri gafli á framhlið. Á 11. öld stækkuðu húsin og urðu aðalhúsin þá þrjú; skáli eða eldhús, stofa og búr og var aðeins gengt úr skálanum í önnur hús.

Talið er að á 14. öld hafi skálabæir farið að víkja fyrir gangabæjum en sú breyting mun hafa orðið til þess að skapa hlýindi. Einkenni gangabæja voru göngin sem lágu frá bæjardyrunum, venjulega á miðjum langvegg og gegnum húsin og voru göngin nokkurs konar aðalgangvegur. Gangabæir héldust að mestu óbreyttir til um 1900. Á síðari hluta 18. aldar varð til nýr stíll torfbæja, burstabærinn, sem hafði það einkenni að gaflar bæjarhúsanna sneru fram að hlaði.

Torfbæirnir voru misjafnlega stórir en eins og nú, fór stærð bæjanna eftir efnahag íbúanna. Hægt er að hugsa sér að bæirnir á ríkustu jörðunum hafi verið sannkallaðar hallir á íslenskan mælikvarða.

Torfbæirnir voru býsna vel einangraðir, þ.e. héldu vel heitu innandyra þó kalt væri úti, og þurftu enga upphitun. Torf var líka töluvert notað sem einangrun milli þilja í timburhúsum á fyrri hluta 20. aldar. Annar kostur við torfbæi var að byggingarefnið var ódýrt og yfirleitt auðvelt að nálgast það.

 

Heimsókn í torfbæi

Þjóðskógar á Norðurlandi

Skógrækt

Á Íslandi eru 25 þjóðskógar og af þeim eru 8 á Norðurlandi. Þjóðskógar eru á ábyrgð skógræktarinnar sem sér um ræktun og vernd skógana. Þjóðskógar eru opnir öllum en aðgengi þeirra er mismunandi. Einkenni þjóðskóga á Íslandi eru ósnertir birkiskógar þar sem þú getur upplifað fjölbreitilega útivistarmöguleika, eins og gönguleiða, bálskýli og tjaldsvæði. Auk þeirra er fjöldi annarra skóga sem ekki eru þjóðskógar. Í 80% til 90% tilfella eru trjátegundir þessara skóga birki, rússalerki, sitkagreni, stafafura og alaskaösp. Skógar landsins eru á 37.900 hekturum og þar eru um 56 milljónir trjáa.

Aðrir skógar á Norðurlandi

Kirkjuhvammur - https://www.skogargatt.is/kirkjuhvammur

Hrútey - https://www.skogargatt.is/hrutey

Gunnfríðarstaðarskógur - https://www.skogargatt.is/gunnfridarstadaskogur

Reykjarhólaskógur - https://www.skogargatt.is/reykjarholsskogur

Skógarhlíð - https://www.skogargatt.is/skogarhlid

Skarðsdalur - https://www.skogargatt.is/skardsdalsskogur

Hánefsstaðir - https://www.skogargatt.is/hanefsstadir

Laugalandsskógur - https://www.skogargatt.is/laugalandsskogur

Kjarnaskógur- https://www.skogargatt.is/kjarnaskogur

Leyningshólar - https://www.skogargatt.is/leyningsholar

Vaðlaskógur - https://www.skogargatt.is/vadlareitur

Akurgerði - https://www.skogargatt.is/akurgerdi

 

 

Vilt þú gista í sveitinni?

Vilt þú hitta dýrin í sveitinni?